ویدئو ها

تولید سنگ مصنوعی "نانوسمنت پلاست" (قسمت اول)
تولید سنگ مصنوعی "نانوسمنت پلاست" (قسمت دوم)
تولید سنگ مصنوعی "نانوسمنت پلاست" (قسمت سوم)
روند تولید در کارخانه
واحد بسته بندی کارخانه
انعکاس خبر تولید سنگ های سمنت پلاست توسط صدا و سیما
واحد قالب سازی کارخانه سنگ مصنوعی سام سنگ