حضور پرقدرت سام سنگ در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

از تمامی همکاران و دستندرکارن صنعت ساختمان دعوت می شود تا از آخرین دستاوردهای صنعت سنگ مصنوعی سمنت پلاست و نوآوری های این شرکت در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان بازدید نمایید.

21لغایت 24 مرداد 1396
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 7 - غرفه 33
ساعت بازدید 10-18
59001447.jpg
توضیحات
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید تماس با ما