نانو رنگ و پوشش ها


                    

         
      

ارائه دهنده انواع رنگ و پوشش های نانو آبگریز کننده و قابل شستشو نما و داخل ساختمان با برند اسکالر (طوطی نشان سابق) و تحت لیسانس واکر آلمان