پنجره های مشبک

 

طراحی و اجرا انواع طرح های مشبک دکوراتیو بنا به سفارش با رنگ بندی متنوع و کاربری نمای ساختمان

دیوارپوش های دکوراتیو و تزئینی ( پنجره های مشبک دکوراتیو ) در طرح های مختلف موجود و در اندازه های گوناگون طبق سفارش ساخته می شوند.

دیوارپوش های دکوراتیو مشبک برای دیوارهای داخلی بعنوان جداکننده دو فضا و ... ، در دیوارهای خارجی بعنوان نمای ساختمان استفاده می گردد.