ویدئو ها

تولید سنگ مصنوعی "نانوسمنت پلاست" (قسمت اول)
تولید سنگ مصنوعی "نانوسمنت پلاست" (قسمت دوم)
تولید سنگ مصنوعی "نانوسمنت پلاست" (قسمت سوم)
روند تولید در کارخانه
واحد بسته بندی کارخانه
انعکاس خبر تولید سنگ های سمنت پلاست توسط صدا و سیما
واحد قالب سازی کارخانه سنگ مصنوعی سام سنگ
طریقه خارج کردن سنگ مصنوعی از قالب
نحوه ساخت سنگ مصنوعی رویه و سینک کابینت
میکسر مخصوص سنگ FRC و چسب های ساختمانی
نحوه کار با دستگاه تمام اتوماتیک سنگ مصنوعی
انواع سینک و رویه کابینت سنگ مصنوعی (کورین)
نصب سنگ مصنوعی روی دیوار توسط اسکوپ و پیچ